Пълнота на услугата

Явлена е една от първите компании в България, която от началото на 90-те години отваря специализирани офиси за наеми. През годините отделите ни са успели да формират и поддържат богата клиентска база, което прави процесът по отдаване или наемане максимално ясен за клиента. Опитът на дългогодишните професионалисти предоставя сигурност и пълнота на услугата, които са от ключово значение, поради спецификата на договорките при наемните взаимоотношения и наличието на множество некоректни участници на пазара.

Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса по Отдаване под наем на Вашия имот?

 • Първоначална консултация относно бъдещото отдаване под наем на Вашия имот;
 • Първоначален оглед на предлагания имот и удостоверяване на собствеността;
 • Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена;
 • Разясняване на процеса по отдаване и уточняване на работата, която предстои;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот;
 • Търсене на потенциален наемател в широката база данни на Явлена и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене;
 • Посрещане на запитвания от потенциални наематели;
 • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
 • Координация на преговорите с наематели, заявили сериозен интерес;
 • Водене на преговори, договаряне на условия по договора;
 • Изготвяне на договор за наем.