Пълнота на услугата

Явлена е една от първите компании в България, която от началото на 90-те години отваря специализирани офиси за наеми. През годините отделите ни са успели да формират и поддържат богата клиентска база, което прави процесът по отдаване или наемане максимално ясен за клиента. Опитът на дългогодишните професионалисти предоставя сигурност и пълнота на услугата, които са от ключово значение, поради спецификата на договорките при наемните взаимоотношения и наличието на множество некоректни участници на пазара.

Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса по Наемане на имот?

  • Първоначална консултация относно вашето търсене на имот под наем;
  • Детайлизиране параметрите на търсения от Вас имот, приоритизиране на изискванията и уточняване на потенциални компромиси;
  • Проучване на пазара и предлагане на имоти, отговарящи на Вашите критерии;
  • Провеждане огледи на имоти, към които проявявате интерес;
  • Консултация относно избора Ви на имот;
  • Проверка на собствеността на избрания имот;
  • Координация на преговорите със собственика на имота;
  • Водене на преговори, договаряне на условия по договора;
  • Изготвяне на договор за наем.