Видът на строителството е от първостепенно значение, както при определяне на цената, така и при избора на жилище.

Всички ги забелязват – лицата на различни епохи, отпечатани върху сгради. Всяка от тях със своите предимства и недостатъци, конструирана съобразно различни технологии, техники, вкусове и потребности във времето.
Що се отнася до покупката на жилищен имот, видът на строителството е от първостепенно значение, както при определяне на цената, така и при избора на жилище. Ето защо е добре да го разпознавате.

Паянтовите сгради – евтини и устойчиви на стихии.
С дървен скелет на външните и вътрешните носещи стени, които от своя страна са изградени със зидария от тухли или кирпич. Подовите настилки са дървен гредоред. В миналото жилищните сгради са се изграждали по този начин, а днес така се строят стопански и второстепенни сгради. Въпреки морално остарялата конструкция, тези сгради през годините се оказаха здрави и издръжливи на природни стихии, като цената им е сред най-ниските.

Полумасивни сгради – устойчиви, красиви и комфортни.
Те са голяма част от архитектурните паметници от Българското възраждане. При тях носещите стени са от тухлена или каменна зидария — 25 см, тухлени колони и дървен гредоред. Те са много здрави и с малки преустройства, предоставят комфорт и сигурност на своите обитатели. Цената им зависи от това дали се намират на интересна историческа или културна локация и дали имат статут на паметници на културата.

Масивните сгради
Всички знаем, че има няколко вида монолитно строителство. Невинаги обаче познаваме предимствата и недостатъците им или имаме склонността да пренебрегваме някои от тях при избора на собствено жилище. Масивните сгради имат външни носещи стени от тухлена или каменна зидария с дебелина минимум 25 см и подова конструкция от дървен гредоред, стоманобетонни плочи или железни греди или ферми.

Скелетното строителство – възможност за реконструкции и преустройства.
Това е масовият начин, по който се строи днес. Процесът на строителство е бавен, но сградите са здрави, качествени и без ограничения във височината. Носещата конструкция е скелет от стоманобетонни колони, греди, противоземетръсни шайби и плочи. Тухлените зидове дават добра шумо- и топлоизолация. Всичко това определя по-високата цена на кв.м. жилищна площ.

Едроплощният кофраж (ЕПК) – устойчиви на земетресения.
С конструкция със стоманобетонови шайби, колони и плочи. Фасадите се изпълняват с тухлена зидария или окачени фасадни панели. Реконструкции в този тип жилища са невъзможни, тъй като събарянето на стени е предпоставка за бъдещи проблеми в конструкцията и цялостта на сградата. Всяка стена при този вид строителство поема усилия и ги предава надолу към основите на сградата.

ППП – перфектна преустройствена перспектива.
Пакето-повдигащи плочи — строителство, при което носещата конструкция е от стоманобетонни колони и плочи, вътрешните и фасадни стени са от тухлена зидария. Стълбищните клетки и вертикалните носещи конструкции се изпълняват по монолитен начин, което ги прави устойчиви на земетръсни усилия.

Едропанелните жилищни сгради – на последно място в класацията.
Изградени от цели стоманобетонни панели: стени, подове/тавани, стълбищни клетки, които са свързани с дюбелни връзки, посредством заварки. Основен недостатък на панелните сгради е недобрата шумо- и топлоизолация. Устойчиви на земетресения, но и те като всяко цвете в градската среда се нуждаят от добра поддръжка.