Уголеми
€260 000
достъп по асфалтов път

Терен подходящ застрояване на къщи.

Прочети още

Местоположение: с. Бистрица, Столична Община, район Панчарево, в.з. „Косанин дол“. Градоустройствен статут: Поземлен имот с идентификатор: 04234.6914.3171 и поземлен имот с идентификатор: 04234.6914.3068 по кадастралната карта и кадастралните регистри. По общия градоустройствен план на гр. София имотите попадат в жилищноустройствена зона Жв с показатели на застрояване: максимална плътност на застрояване 25%, КИНТ 0.8, озеленяване мин 60% и кота корниз 8.5м, но не са урегулирани. Граничат с урегулираната част на вилна зона «Косанин дол», с лице са на асфалтирана улица, по която са налични ток и водопровод. Добър достъп до тях е по асфалтирани улици през с. Бистрица.

 • Парцел
 • Цена
 • Допълнително дължим ДДС за този имот
  Цена на кв.м: €46,25
 • Земя
 • Отреждане на парцела: за жилищни нужди
  Устройствена зона: Жв
  Електричество: Да
 • Допълнителна информация
 • Централен водопровод
  Достъп по Асфалтов път
  До път
Забележка: Не можем да покажем точната локация на имота от съображения за сигурност/конфиденциалност.
Няма подобни имоти.