Уголеми
€78 600

Земеделска земя

Прочети още

Поземлен имот с площ 3,006 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, м. ШЕИНИЦА. Категория на земята - четвърта. Жм1 - жилищна устр. зона с малка височина със занижени параметри.

  • Земеделска земя
  • Цена
  • Цена на кв.м: €26,15
  • Земя
  • Устройствена зона: Жм1
Забележка: Не можем да покажем точната локация на имота от съображения за сигурност/конфиденциалност.
Няма подобни имоти.