Явлена се грижи за своите клиенти, предоставяйки им истинна и своевременна информация за пазара на имоти

В опита си да помогне на клиентите да направят правилния избор, Явлена предоставя на потребителите на своя сайт възможността да черпят информация за пазара на имоти в България. Ние безвъзмездно предоставяме своето ноу-хау под формата на полезни съвети, статии, обяснения на различни термини от сферата на недвижимите имоти, анализи на имотния пазар и предложения за това как успешно да продадете, купите, отдадете под наем или наемете вашия имот.

Copyright © 2012 Явлена ЕООД. Всички права запазени, включително върху съдържание, текст, визуален материал и организация на сайта, както и цялата онлайн собственост на Явлена ®. Всякаква употреба и възпроизвеждане на материал е строго забранена.
Разработка, дизайн и поддръжка JB Solutions
yavlena_logo

Често задавани въпроси

Защо Явлена взима комисионна?

Агенция Явлена работи в среда на свободна пазарна икономика. Търговията с недвижими имоти в България не е регулирана или спонсорирана от държавата, следователно потребителят заплаща изцяло предоставената му услуга по същия начин, както заплаща и при покупка на продукт. Веднага след края на плановата икономика в България настъпи объркване, поради липсата на организация и познания в света на свободната търговия с недвижими имоти. Затова, новопоявилите се участници потърсиха насока и менторство. Намериха отговор на множество от въпросите си в добрите практики на американския начин на търговия с имущество и получиха подкрепа от техни представителни организации във въвеждането на стандарти в България. Един от стандартите на работа е комисионното възнаграждение за извършена брокерска услуга. За разлика от американските си колеги, поради липса на установени правила, българският брокер поема целия процес по една покупко-продажба: от маркетинг и реклама на имота през огледи и проверка на собствеността до правно консултиране и финализиране на сделката. Този разнороден опит довежда до натрупване на задълбочени познания и техники за решаване на проблеми в компании като Явлена - преминали през  трудните години на развитие.

Трябва ли да подписвам посреднически договор?

Ако желаете да ползвате услугите на Явлена, вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с компанията под формата на договор за поръчка или така наречения «възлагателен договор». Той представлява опростен формуляр, в който са описани правата и задълженията на двете страни. В основата на договора са вписването на детайлите на двете страни, желаната от вас услуга и дължимото към Явлена възнаграждение. Възлагателните договори могат да бъдат екслузивни или отворени. Консултирайте се с брокера си кой тип договор е най-добър за вашия конкретен случай. Бъдете нащрек за агенции и брокери, които не разписват отговорностите си и работят без възлагателни договори.

Колко струва имотът ми?

Ако желаете да продадете имот от основна важност е правилно да ценообразувате.  Цената може значително да ускори или забави продажбата ви. Правилната цена е тази при която вие — като продавач, получавате възможно най-добрата стойност за продадения имот съгласно пазарните условия на търсене. Имотите нямат абсолютна стойност. Както във всяка пазарна икономика, цената е в пряка зависимост от търсенето. За да определите правилно цената на имота си преди да пристъпите към продажба, е препоръчително да се консултирате с брокер. Той ще посети имота, ще прегледа документацията, с която разполагате и ще ви даде максимално тесен диапазон от възможности за продажба. Диапазонът от възможности за офертна цена зависи и от желанията ви за срок за продажба. Например, ако желаете да продадете имота си възможно най-бързо, това трябва да се отрази в цената като тя се сформира пропоционално.
В случай, че желаете да получите цена без брокер да посети имота, бъдете наясно че той ще ви предложи разширен диапазон от цени, поради невъзможността му да огледа индивидуалностите на  обекта. Ако кандидатствате за ипотечен кредит или имате необходимост от оценка на недвижим имот, тогава се обърнете към нашите лицензирани оценители в Явлена-Импакт. За ценообразуване при стандартна продажба не ви е необходима лицензирана оценка на имота, вашият брокер от Явлена ще ви даде достатъчно компетентна насока.

Какви услуги предлага Явлена?

Явлена работи на пазара на недвижим имоти в България от 1992г., поради което разполага с познанията да покрие целия процес при  покупкопродажба или наем на имот. Явлена фокусира ресурсите си единствено в професионалното изпълнение на посредническа дейност. Правилното менажиране на една покупко-продажба или наемоотдаване е важен процес, който често бива недооценен. Познаването в дълбочина на професията се проявява в критични ситуации. Например: уязвимост на купувача при  покупко продажба по отношение чистота на собствеността, с която предстои да се сдобие. Разбирайки тази уязвимост, през годините Явлена винаги се е стремила да я минимизира за своите клиенти, поради което компанията е създала система за споделяне на казуси и ноу-хау сред цялата си клонова мрежа в страната, с което увеличава сигурността на своите клиенти. Така се дефинира и цялостната услуга, предоставена от Явлена, която включва следните компоненти:
a) при Продажба и отдаване под наем:
1.съветване и консултация с бъдещ клиент
2.посещение и първоначален оглед на предлагания имот
3.проучване на пазарни аналози, препоръка за офертна цена,  разясняване на процеса по продажба/отдаване под наем и уточняване на работата, която предстои
4.първична проверка на предоставената документация
5.маркетинг и реклама на предоставения имот
6.посрещане на запитвания
7.коордниация и осъществяване на огледи
8.координация на преговори
9.водене на преговори, договаряне на условия по сделката
10.изготвяне на предварителен договор/ наемен договор
11.подготвяне на документация с помощта на адвокат на компанията за нотариално изповядване на сделка 
12.координация при нотариално изповядване на сделка, представителство
13.координация при въвод във владение

б) при Покупка и Наемане:
1.съветване и консултация с бъдещ килент
2.уточняване на желания имот, приоритизиране на изискванията и  уточняване на потенциални компромиси
3.проучване на пазара, огледи на имоти
4.представяне на потенциални имоти, оформяне на списък с     желаните да бъдат огледани
5.координация и осъществяване на огледи
6.съветване при избор на имот
7.събиране на документация за желания имот, проверка на     собствеността
8.съветване и помощ при избор на кредитираща институция
9.координация на преговори
10.водене на преговори, договаряне на условия по сделката
11.изготвяне на предварителен договор/ наемен договор
12.подготвяне на документация  с помощта на адвокат на компанията за нотариално изповядване на сделка    
13.координация при нотариално финализиране на сделка,     представителство
14.координация при въвод във владение

Срещу комисионно възнаграждение Явлена поема ангажимента да покриe целия процес на покупко-продажба или наемоотдаване. Ако разполагате с време и познания сами да извършите част от гореизброените дейности, можете да се обърнете към Явлена за тези, при които се чувствате неуверени. В този случай, Явлена ще Ви предостави фиксиран ценоразпис с пакет от желаните конкретни услуги.

Как да си избера брокер?

Явлена разполага с клонова мрежа в цялата страна. Погледнете бутона «Контакти» в сайта ни, за да намерите адреса и телефоните на най-близкия до Вас офис, където Администраторите ще ви насочат към подходящ служител. Брокерите в Явлена са разделени по географски райони. По този начин, всеки един може да задълбочи познанията си в своята зона на работа и да ви предостави своевременна и качествена информация за пазара и района. Допълнително, в бутона «За нас» на сайта ни можете да намерите списък с представяне на всеки брокер в Явлена. В случай, че имате приятели и познати, работили с Явлена, можете да ги помолите за препоръка и насочване към определен брокер. В Явлена работят около 200 служители в цялата страна. Ние разбираме, че за вас името Явлена е равностойно на личния ви опит с конкретен брокер, а не съвкупността от професионализъм в компанията. Затова се стремим да развиваме служителите си и да следим качеството на предоставената от тях услуга. Поради което ценим вашата обратна връзка на office@yavlena.com.